UNIT PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

Perpustakaan merupakan pusat informasi yang terpenting sama ada kepada pelajar mahupun staf di KKTM Ledang. Perpustakaan KKTM Ledang kini sedang menjalani usaha-usaha penambahbaikan untuk menjadi sebagai salah satu pusat informasi, sumber dan kajian. Para pelajar dan juga staf boleh mengakses sumber-sumber dari perpustakaan ini secara percuma. Ia juga boleh memuatkan seramai 600 orang pelajar dalam satu masa. Di samping itu bilik perbincangan, perkhidmatan rujukan serta perkhidmatan komputer berinternet turut disediakan bagi kemudahan pelajar.

FUNGSI

Menjadi sumber rujukan utama kepada pelajar dan staf dalam pengajaran dan pembelajaran

Mengemaskini koleksi buku-buku serta bahan-bahan rujukan lain yang diperlukan bersesuaian dengan peredaran masa

Hubungi Kami

Kolej Kemahiran Tinggi MARA Ledang, Mukim Serom 4 & 5, 84410 Tangkak, Johor Darul Takzim

  • dummy+6 06-975 6200

  • dummy+6 06-975 6203

  • dummy info@ledang.kktm.edu.my

Search